Verduurzamen in 2022: 10 game changers

  • Laatst geüpdatet op 28 dec 2022

2022 begon goed voor woningeigenaren die werk maken van het verduurzaming. De overheid lanceerde nieuwe, royalere subsidieregels. Bij het laten uitvoeren van minimaal twee verduurzamingsmaatregelen wordt voortaan niet 20% maar 30% van de kosten vergoed. Tel uit je winst met dit extra duwtje in de rug. Maar de echte duw kwam iets later. De Russische invasie van Oekraïne leidde een klimaatcrisis in die zijn weerga niet kent. Prijzen van gas en elektriciteit explodeerden. Je woning verduurzamen kreeg een nieuwe dimensie. Vergroenen bleef een belangrijke drijfveer, maar energie besparen kreeg absolute prioriteit. De Klimaatcrisis staat dan ook onbetwist op nummer één in onze eindejaars-Top 10. Lees onze terugblik op 2022.

Nederland doet het goed als het gaat om woningverduurzaming. De ambitie om het volledige woningbestand van Nederland voor 2050 energieneutraal te maken lijkt hoog gegrepen, maar we zijn goed op weg. Zon en wind gaan de concurrentie met fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen serieus aan. Echter, de impact van de oorlog in Oekraïne op verduurzamen in 2022 heeft twee gezichten: enerzijds brengt de oorlog een versnelling van verduurzamingsprocessen op gang. Anderzijds grijpen veel landen noodgedwongen terug op een sterk vervuilende brandstof als kolen om elektriciteitscentrales te voeden. 2022 was vooral een jaar van verduurzamingsdillema’s.

47 miljoen zonnepanelen

In de energietransitie waarop particuliere woningbezitters en woningcorporaties hun invloed kunnen uitoefenen, spelen zonnepanelen een sleutelrol. Het aantal zonnepanelen op Nederlandse daken groeit sinds 2014 harder dan wie dan ook ooit kon voorspellen. Een belangrijke aanjager was de ruimhartige salderingsregeling. Het aantal zonnepanelen waarmee in 2022 door particulieren stroom werd geproduceerd, is berekend op 47 miljoen! Daarmee zijn we koploper in Europa. 47 miljoen zonnepanelen is goed voor ongeveer 14 gigawatt (aan stroom). Dat zou genoeg moeten zijn voor zo’n 14 miljoen huishoudens. Maar ja, de zon schijnt niet elke dag en ons elektriciteitsgebruik blijft toenemen. En er is nog een dilemma: het publieke elektriciteitsnetwerk piept en kraakt.

Verduurzamen in 2022 is energie besparen – 10 game changers

Enerzijds verloopt het verduurzamen van woningen voortvarend. Anderzijds laat 2022 vooral zien dat de energietransitie in groter verband zeer gecompliceerd is. Onvoorziene gebeurtenissen, zoals de Russische inval in Oekraïne, schoppen de goede voornemens en transitie lelijk in de war. Met nieuwe begrippen, maatregelen en prioriteiten als gevolg. Hieronder ons overzicht van de meest invloedrijke factoren voor verduurzamen in 2022.

1 – Energiecrisis

Eind februari 2022 valt Rusland Oekraïne binnen. De westerse wereld reageert snel met het boycotten van onder meer de Russische olie- en gasinvoer. Wat bedoeld was als blitzkrieg, ontaardt in een lang slepend conflict. Met een diepe klimaatcrisis als gevolg. Westerse landen gaan gas hamsteren en de gasprijzen exploderen. Als neveneffect neemt het bewustzijn rond de noodzaak tot verduurzamen op alle niveaus revolutionair toe. De energiecrisis is de nieuwe aanjager voor het verduurzamen van woningen.

2 – Energiearmoede

Een nieuw fenomeen doet zijn intrede: energiearmoede. Met het conflict in Oekraïne krijgt de wereld sinds lange tijd te maken met hoge inflatie. De omhoog schietende energiekosten spannen de kroon. Omdat Nederlandse woningen vooral warm gestookt worden op gas en de Groningse productie grotendeels is stopgezet, worden Nederlandse huishoudens op de proef gesteld. De groep mensen die letterlijk in de kou komt te zitten, groeit snel. Oplossing? Verduurzamen!

3 – Nationaal isolatieprogramma

‘Energiebesparing kreeg de afgelopen jaren niet de aandacht die het verdient,’ zei energie- en klimaatminister Rob Jetten in april 2022. Met als motto Zet ook de knop om gaf hij het startsein van een landelijke energiebesparingscampagne. Met als kern: het Nationaal Isolatieprogramma, bedoeld om ten minste 2,5 miljoen woningen volgens de huidige normen te isoleren. Ook huiseigenaren die buiten dit programma vallen, ontdekken dat je woning isoleren de basis vormt voor alle andere verduurzamings- en besparingsmaatregelen.

4 – Energiebesparingstips

Door de energiecrisis die in 2022 uitbreekt, verschuift het accent in de energietransitie van verduurzamen/vergroenen naar energie besparen. De energiebesparingstips van zowel de overheid en energiemaatschappijen als influencers en budgetadviseurs zijn niet van de lucht. Vaker een warme trui en sokken aan, tv-kijken onder een dekentje, minder thuiswerken, hooguit drie minuten douchen, het scheelt eurodubbeltjes. Het is dé trend van verduurzamen in 2022. Maar weet je wat echt zoden aan de dijk zet? Nú je woning verduurzamen!

5 – Het prijsplafond van Rob Jetten

Het had de nodige voeten in de aarde. Toch lukte het klimaatminister Rob Jetten in het najaar van 2022 om een prijsplafond voor energie in te stellen. Particuliere huishoudens en zakelijke kleinverbruikers krijgen met deze ‘kortingsregeling’ weer wat meer lucht. Het prijsplafond geldt voor zowel gas als stroom en stadverwarming. Eén ding is zeker: de energiemaatschappijen gaan sowieso profiteren van de regeling.

6 – De warmtepomp van Hugo de Jonge

Niet alleen de schoenen van woonminister trekken geregeld de aandacht. Ook zijn plannen zorgen vaak voor reuring. In mei 2022 maakte hij bekend dat huiseigenaren die hun cv-ketel moeten vervangen vanaf 2026 verplicht zijn om over te stappen op een hybride warmtepomp. Dat levert veel vragen op. Wat is een hybride warmtepomp? Wat is het verschil met een full electric warmtepomp en kun je daar niet beter meteen op overstappen? Vergelijk alle warmtepompen.

7 – Zonnepanelen btw-vrij

De Tweede Kamer stemde in 2022 in met een wetsvoorstel om zonnepanelen met ingang van 2023 vrij te stellen van btw. Eerder was het voor particulieren mogelijk om de 21% btw bij de belastingdienst terug te vragen. De nieuwe maatregel scheelt papierwerk, maar zal de belangstelling voor zonnepanelen nauwelijks vergroten. Die is namelijk al enorm! Naar verluidt komen er nu al wereldwijd 31 duizend zonnepanelen per uur bij. ‘Het is de grootste revolutie sinds internet’. Kortom: de grootste winnaar van het schrappen van de btw op zonnepanelen is de Belastingdienst die toch al kampt met personeelskrapte.

8 – Afbouw salderingsregeling

De revolutionaire toename van het aantal zonnepanelen op Nederlandse daken is vooral toe te schrijven aan de verruiming van de salderingsregeling in 2014. Nu wordt de gouden regeling slachtoffer van zijn eigen succes. De afbouw ervan hing al even in de lucht. Met die afbouw zou in januari 2023 worden begonnen. Daar stak klimaatminster Rob Jetten een stokje voor. Hij stelde het fasegewijs uitkleden van de salderingsregeling uit tot 2025. In 2031 is het definitief over. Tal van studies wijzen uit dat je woning verduurzamen met zonnepanelen ook zonder salderen rendabel is. Zeker bij het blijvend hoge niveau van de energiekosten.

9 – Verduurzamen in 2022: verruiming subsidiemogelijkheden

Bij het verduurzamen van woningen is het accent verschoven van vergroenen naar energie besparen. Bij het hoge prijsniveau van gas en licht is energie besparen urgenter dan ooit en investeren in besparende verduurzamingsmaatregelen rendabeler dan ooit. En de overheid betaalt mee. Sinds 1 januari 2022 zijn de subsidiemogelijkheden op met name isolatie en warmtepompen aanzienlijk verruimd. Goed om te weten: onze energieadviseurs ontzorgen onze klanten door alle romplomp rond subsidieaanvragen tot in de puntjes uit te voeren.

10 – Duurzaam financieren

De overheid springt niet alleen bij in de vorm van verduurzamingssubsidies. Gezien de hoge energieprijzen kwam er in 2022 ook extra nadruk te liggen op voordelige, door de overheid mogelijk gemaakt financieringsvormen. Hoofdrolspeler is het Nationaal Warmtefonds dat al in 2013 werd opgericht. Toen heette het nog het Nationaal Energiebespaarfonds. Die oude naam is nu zeer actueel. Om verduurzamen en energie besparen voor iedereen haalbaar te maken, zet het Warmtefonds in op duurzaam financieren met de Energiebespaarlening.

Door de energiecisis die in 2022 iedereen in een houtgreep nam zouden we haast vergeten dat er ook een klimaatcrisis bestaat. Sterker nog, die dreigt steeds ernstiger vormen aan te nemen. Verduurzamen is een must. Niet alleen om de energierekening betaalbaar te houden, ook om de aarde voor de komende generaties leefbaar te houden.

Green for you wenst heel Nederland een mooie en veilige jaarwisseling en een duurzaam 2023.

Goede voornemens? Doe de energiescan!