Wat is en doet een omvormer

  • Laatst geüpdatet op 02 feb 2023

WAT IS EN DOET EEN OMVORMER?

Zonnepanelen kunnen niet zonder omvormer. De zonnecellen in panelen produceren namelijk gelijkstroom. Alles wat we in huis gebruiken, met uitzondering van gevoelige elektronica, werkt op wisselstroom. Om dat verschil te overbruggen is een omvormer nodig. En die doet precies wat de naam zegt: gelijkstroom omvormen naar wisselstroom. Kortom, de zonnecellen in je zonnepanelen zorgen voor vermogen en de omvormer of omvormers zorgen ervoor dat de vereiste spanning via de kabel naar je meterkast loopt.

Alleen dankzij de techniek van de omvormer kun je de zelf opgewekte stroom direct zelf gebruiken. Daarnaast is de omvormer belangrijk voor het terugleveren van stroom aan het openbare netwerk, waar je nu nog via de salderingsregeling een royale vergoeding voor krijgt.

Net als zonnepanelen worden ook de bijbehorende omvormers steeds slimmer. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het monitoren en optimaliseren van de opbrengst van je zonnepanelen. Er zijn twee soorten omvormers:

  1. Centrale omvormer voor ‘string-systeem’

Traditioneel zijn zonnepaneelsystemen uitgerust met een centrale omvormer. Deze zogenaamde ‘string-omvormer’ maakt deel uit van een zonnepanelensysteem dat bestaat uit een ‘string’ van serieel geschakelde zonnepanelen. Deze omvormer is relatief eenvoudig en betaalbaar en krijgt meestal een plaats op zolder, zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen. Dat scheelt kabel. Want hoe minder kabel, hoe minder vermogensverlies.

De installateur kan goed bepalen wat gunstig is om de afstand tussen de panelen en de omvormer enerzijds en de omvormer en de meterkast anderzijds te overbruggen.

  1. Nieuwe trend: elk paneel zijn eigen omvormer

Een belangrijke trend is de toepassing van zogeheten micro-omvormers in parellel geschakelde zonnepanelen. Deze kleine, geavanceerde kastjes vol elektronica werken samen met individuele zonnepanelen. Eerlijk is eerlijk, je zonnepanelensysteem wordt daarmee wel wat duurder, maar de totale opbrengst is maximaal en je kunt per zonnepaneel de prestaties aflezen. Lees meer over de verschillende soorten omvormers.

Een omvormer kan je vergelijken met het boxje tussen de netaansluiting en de voeding van je laptop of met de stekker/adapter van je telefoonoplader. Ook dat zijn omvormers. Gevoelige elektronische apparatuur gebruikt namelijk ook gelijkstroom.